Chức Năng Hoạt Động

Chức Năng Hoạt Động
Ngày đăng: 19/05/2017 12:29 PM Lượt xem: 4789

 

Nội dung hoạt động của công ty:

 

1 . Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng.

2. Dịch vụ giao nhận hang hóa.

3. Kinh doanh vận tải bằng ôtô.

4. Dịch vụ bốc xếp (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng  không).

5. Định giá bất động sản.

6. Định giá máy móc thiết bị, hàng hóa, phục vụ cho yêu cầu cấp tín dụng của ngân hàng.

7. Mua bán và quản lí các khoản nợ, quản lí và khai thác các loại tài sản :

- Tiếp nhận, quản lí các khoản nợ tồn đọng và tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến các khoản nợ, để xử lý thu hồi vốn nhanh nhất ;

- Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến khoản nợ theo quy định của pháp luật ;

- Chủ động xử lý các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của chủ sở hữu theo các hình thức:  tự tổ chức bán công khai trên thị trường: bán qua trung   tâm giao dịch bán đấu giá tài sản: bán cho công ty mua bán nợ của nhà nước theo quy chế mua bán nợ.

- Cơ cấu lại nợ tồn đọng ;

- Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay ;

- Thực hiện các hoạt động khác theo uy quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật ;

- Mua bán tồn đọng của các tổ chức tín dụng khác, của các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại khác theo quy định pháp luật.

8. Môi giới thương mại.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Hình ảnh hoạt động