Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Hệ Thống Kho Bãi Sacombank
Hệ Thống Kho Bãi Sacombank
Công ty Sacombank - SBA là đơn vị quản lý và khai thác hệ thống kho bãi từ nam đến bắc, định hướng tiếp tục đưa vào khai thác hệ thống kho mới. Kho xây dựng theo tiêu chuẩn Zamil mới 100%, thuận lợi giao thông đường bộ lẫn đường thủy, vị trí thuận lợi cho việc lưu giữ và phân phối hàng hoá.
Thẩm Định Giá
Thẩm Định Giá
Nhằm đem lại chất lượng tốt nhất trong từng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Nâng cao được uy tín thương hiệu và chứng minh được đẳng cấp chuyên nghiệp trong từng loại hình dịch vụ cung cấp như:
Quản Chấp Hàng Cầm Cố
Quản Chấp Hàng Cầm Cố
Dịch vụ Quản lý tài sản cầm cố do SBA đảm nhận góp phần thành công vào công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng
Thanh Lý Tài Sản Cấn Trừ Nợ
Thanh Lý Tài Sản Cấn Trừ Nợ
Thanh Lý Tài Sản Cấn Trừ Nợ được SBA đảm nhận với các vai trò hoạch định và các chính sách hổ trợ hợp lý
Giới thiệu
Giới Thiệu Về SBA

Giới Thiệu Về SBA

Hướng đến một Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản chuyên nghiệp, chất lượng, bảo đảm họat động an toàn kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, dẫn đầu trên thị trường quản lý nợ và khai thác tài sản trong nước và khu vực Đông Dương.
Lịch Sử Hình Thành

Lịch Sử Hình Thành

Là Công ty con đầu tiên trực thuộc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và là một trong những Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại thành lập đầu tiên tại Việt Nam.
Chức Năng Hoạt Động

Chức Năng Hoạt Động

Chức Năng Hoạt Động
Mạng Lưới Hoạt Động

Mạng Lưới Hoạt Động

Mạng Lưới Hoạt Động
Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức
Lãnh đạo công ty

Lãnh đạo công ty

Lãnh đạo công ty

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG